เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณหรือบัญชีโฮสติ้งแบบใช้ร่วมกันด้วย SSH

บัญชีโฮสติ้งของเราทั้งหมดที่ ใช้ร่วมกันบน Linux (ข้อมูลเพิ่มเติม) และ เซิร์ฟเวอร์ (VPS หรือเฉพาะ) จะให้คุณสามารถเชื่อมต่อด้วยได้ผ่านทาง SSH โดยใช้ไคลเอนท์ เราขอแนะนำให้ใช้...

  • PuTTy สำหรับ Windows
  • OpenSSH หรือ Mac และ Linux

หลังจากการดาวน์โหลดและติดตั้งหนึ่งในจำนวนนี้ของลูกค้าแล้ว ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อผ่าน SSH:

ฟิลด์ สิ่งที่ต้องกรอก...
ชื่อโฮส หรือ ที่อยู่ IP ชื่อโดเมนหรือที่อยู่ IP ของบัญชีของคุณ

เว็บ & คลาสสิก / cPanel แบบใช้ร่วมกัน / เซิร์ฟเวอร์
พอร์ต 22
ชื่อผู้ใช้ ชื่อผู้ใช้หลักของบัญชีของคุณ

เว็บ & คลาสสิก / cPanel แบบใช้ร่วมกัน / เซิร์ฟเวอร์
รหัสผ่าน รหัสผ่านของบัญชีของคุณ

เว็บ & คลาสสิก / cPanel แบบใช้ร่วมกัน / เซิร์ฟเวอร์

เมื่อคุณกรอกชื่อโฮสหรือที่อยู่ IP และพอร์ท เปิดการเชื่อมต่อ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะเห็นช่องให้กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

ขั้นตอนต่อไป


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย เราสามารถทำประโยชน์มากกว่านี้ได้อย่างไร