ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

การต่ออายุใบรับรอง SSL ของคุณ

การต่ออายุ SSL ของคุณเป็นกระบวนการแบบหลายขั้นตอนที่จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทใบรับรองของคุณและที่ที่คุณโฮสต์เว็บไซต์ แม้ว่า SSL จะถูกต่ออายุอัตโนมัติแล้ว คุณยังคงต้องใช้เครดิตการต่ออายุและทำการขอต่ออายุให้สมบูรณ์ผ่านทางบัญชีของคุณ

คุณสามารถซื้อและใช้การต่ออายุ SSL ในระหว่างช่วงเวลาการต่ออายุ 90 วัน 60 วันก่อนถึงวันที่หมดอายุจนถึง 30 วันหลังวันที่หมดอายุ

ตัวอย่างเช่น หากใบรับรองของคุณหมดอายุในวันที่ 15 มิถุนายน คุณต้องซื้อและใช้เครดิตการต่ออายุระหว่างวันที่ 15 เมษายน และ 15 กรกฎาคม

หลังจากที่คุณซื้อเครดิตการต่ออายุหรือ SSL ต่ออายุอัตโนมัติแล้ว คุณต้องใช้เครดิตกับ SSL ที่กำลังหมดอายุและทำการขอต่ออายุให้สมบูรณ์ หาก SSL หมดอายุและคุณไม่ได้ทำการขอต่ออายุให้สมบูรณ์ภายในช่วงเวลาการต่ออายุ 90 วัน เว็บไซต์ที่เคยปลอดภัยมาก่อนจะแสดงข้อความข้อผิดพลาด

เริ่มต้นวันที่ 1กรกฎาคม 2014 คุณสามารถต่ออายุใบรับรอง SSL ได้นานที่สุดถึง 3 ปี

ในการต่ออายุใบรับรอง SSL ของคุณ

 1. ล็อคอินเข้าใน ตัวบริหารบัญชี
 2. คลิกที่ เครื่องหมายรับรอง SSL
 3. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ในการซื้อเครดิตการต่ออายุ ให้คลิกที่ ต่ออายุ จากนั้นคลิก ชำระเงิน ทำธุรกรรมสำหรับการต่ออายุให้สมบูรณ์ จากนั้นกลับมายังรายการชื่อสามัญของคุณ
  • หากการเรียกชำระเงินสำหรับการต่ออายุของคุณสมบูรณ์อยู่แล้ว ให้ข้ามไปยังขั้นตอนต่อไป
 4. คลิก เรียกใช้งาน สำหรับใบรับรองที่คุณต้องการจะต่ออายุ
 5. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้สำหรับขอเครื่องหมายรับรองที่ต่ออายุ จากนั้นคลิก ขอเครื่องหมายรับรอง

ขั้นตอนอื่นๆ ที่เราต้องการจะแสดงในหน้านี้

หลังจากที่ได้ออกใบรับรอง SSL ที่ต่ออายุแล้ว ให้ติดตั้งใบรับรองบนเว็บไซต์ของคุณ:

 • หากคุณเลือกโดเมนที่โฮสต์กับเราในขณะที่คุณขอต่ออายุ เราจะติดตั้งเครื่องหมายรับรองให้คุณโดยอัตโนมัติ
 • หากคุณระบุ CSR (คำขอลงนามเครื่องหมายรับรอง) ไว้ ให้ตรวจสอบอีเมลจากเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องหมายรับรองที่ต่ออายุบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์เครื่องหมายรับรองทั้งคู่ ดูคำแนะนำในการติดตั้งได้จาก การติดตั้ง SSL: คำแนะนำเซิร์ฟเวอร์

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ