ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

การติดตั้งเครื่องหมายรับรอง SSL ใน Microsoft IIS 7

หลังจากที่คุณ ขอใบรับรอง ในแอพพลิเคชันออนไลน์ของเราและใบรับรองพร้อมสำหรับการติดตั้งแล้ว คุณต้อง ดาวน์โหลดไฟล์ ที่เราจัดเตรียมให้

เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้ว ให้ติดตั้งใบรับรองระดับกลางบนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft® IIS 7 ของคุณ คุณยังสามารถดาวน์โหลดใบรับรองระดับกลางได้จาก คลังจัดเก็บ

จากนั้น หากต้องการติดตั้งเครื่องหมายรับรอง SSL พื้นฐาน คุณจะต้องดำเนินการตามคำขอที่รอดำเนินการอยู่ให้เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นจึงผูกเครื่องหมายรับรองกับเว็บไซต์ของคุณ

ในการติดตั้งเครื่องหมายรับรองระดับกลางใน Microsoft IIS 7

 1. ให้คลิก เริ่มต้น จากนั้นจึงคลิก รัน...
 2. พิมพ์ mmc จากนั้นจึงคลิก ตกลง หน้าต่าง Microsoft Management Console (Console) จะเปิดขึ้น
 3. ในหน้าต่าง Console1 ให้คลิกที่เมนู ไฟล์ จากนั้นจึงเลือก เพิ่ม/ลบ Snap-in
 4. ในหน้าต่าง เพิ่ม/ลบ Snap-in ให้เลือก เครื่องหมายรับรอง จากนั้นจึงคลิก เพิ่ม
 5. ในหน้าต่าง Snap-in เครื่องหมายรับรอง ให้เลือก บัญชีคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึงคลิก ถัดไป
 6. ในหน้าต่าง เลือกคอมพิวเตอร์ ให้เลือก คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ จากนั้นจึงคลิก เสร็จสิ้น
 7. ในหน้าต่าง เพิ่มหรือลบ Snap-in ให้คลิก ตกลง
 8. ในหน้าต่าง Console1 ให้คลิก + เพื่อขยายโฟลเดอร์
 9. คลิกขวาที่ หน่วยงานที่ออกเครื่องหมายรับรองระดับกลาง เลื่อนเมาส์ไปที่ งานทั้งหมด จากนั้นจึงคลิก อิมพอร์ต
 10. ในหน้าต่าง ตัวช่วยสร้างการอิมพอร์ตเครื่องหมายรับรอง ให้คลิก ถัดไป
 11. คลิก เรียกดู เพื่อค้นหาไฟล์เครื่องหมายรับรองระดับกลาง
 12. ในหน้าต่าง เปิด ให้เปลี่ยนฟิลเตอร์นามสกุลไฟล์เป็น เครื่องหมายรับรอง PKCS #7 (*.spc;*.p7b) เลือกไฟล์ *_iis_intermediates.p7b จากนั้นจึงคลิก เปิด

  อย่าติดตั้ง Leaf Certificate ในส่วนนี้ การทำเช่นนี้จะลบใบรับรองของคุณจากรายชื่อ และคุณจะต้องติดตั้งใบรับรองอีกครั้งเพื่อแก้ปัญหา

 13. ในหน้าต่าง ตัวช่วยสร้างการอิมพอร์ตเครื่องหมายรับรอง ให้คลิก ถัดไป
 14. เลือก จัดวางเครื่องหมายรับรองทั้งหมดในที่เก็บต่อไปนี้ จากนั้นจึงคลิก เรียกดู
 15. ในหน้าต่าง เลือกที่เก็บเครื่องหมายรับรอง ให้เลือก หน่วยงานที่ออกเครื่องหมายรับรองระดับกลาง จากนั้นจึงคลิก ตกลง
 16. ในหน้าต่าง ตัวช่วยสร้างการอิมพอร์ตเครื่องหมายรับรอง ให้คลิก ถัดไป
 17. คลิก เสร็จสิ้น
 18. คลิก OK
 19. ปิดหน้าต่าง Console 1 จากนั้นจึงคลิก ไม่ เพื่อลบการตั้งค่าคอนโซล

ในการติดตั้งเครื่องหมายรับรอง SSL ใน Microsoft IIS 7

 1. ให้คลิก เริ่มต้น เลื่อนเมาส์ไปที่ เครื่องมือผู้ดูแล จากนั้นจึงคลิก ระบบจัดการบริการอินเทอร์เน็ต
 2. ในหน้าต่าง ระบบจัดการบริการข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IIS) ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 3. เลื่อนลงมาที่ด้านล่าง แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ เครื่องหมายรับรองเซิร์ฟเวอร์
 4. จากแผง การดำเนินการ ทางด้านขวา ให้คลิก ร้องขอเครื่องหมายรับรอง...
 5. ในการค้นหาไฟล์เครื่องหมายรับรองของคุณ ให้คลิกที่ ...
 6. ในหน้าต่าง เปิด ให้เลือก *.* เป็นนามสกุลชื่อไฟล์ของคุณ แล้วเลือกเครื่องหมายรับรอง (ซึ่งอาจบันทึกเป็น .txt, .cer หรือ .crt) จากนั้นจึงคลิก เปิด
 7. ในหน้าต่าง ร้องขอเครื่องหมายรับรอง ให้ป้อน ชื่อที่เรียกง่าย สำหรับไฟล์เครื่องหมายรับรอง จากนั้นจึงคลิก ตกลง
 8. สำหรับใบรับรอง SSL แบบ Wildcard โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อที่เรียกง่าย ตรงกับชื่อสามัญของคุณ (เช่น *.coolexample.com)

 9. ในหน้าต่าง ระบบจัดการบริการข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IIS) ให้เลือกชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณติดตั้งเครื่องหมายรับรอง
 10. คลิกที่ + ใกล้กับ ไซต์ เลือกไซต์ที่จะรักษาความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายรับรอง SSL
 11. ในแผง การดำเนินการ ทางด้านขวา ให้คลิก การผูก...
 12. คลิก เพิ่ม...
 13. ในหน้าต่าง เพิ่มการผูกไซต์:
  • สำหรับ ประเภท ให้เลือก https
  • สำหรับ ที่อยู่ IP ให้เลือก ทั้งหมดที่ไม่ได้กำหนด หรือที่อยู่ IP ของไซต์
  • สำหรับ พอร์ต ให้พิมพ์ 443
  • สำหรับ เครื่องหมายรับรอง SSL ให้เลือกเครื่องหมายรับรอง SSL ที่คุณเพิ่งติดตั้ง จากนั้นจึงคลิก ตกลง
 14. ปิดหน้าต่าง การผูกไซต์
 15. ปิดหน้าต่าง ระบบจัดการบริการข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IIS) การติดตั้งเครื่องหมายรับรอง SSL ของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณที่ https://www.coolexample.com (แทนที่ coolexample.com ด้วยชื่อโดเมนของคุณ) เพื่อตรวจสอบการติดตั้ง หากคุณประสบปัญหา โปรดดู

เพื่อวิเคราะห์ปัญหา

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ เราจะมอบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์บางรายการของบริษัทภายนอก แต่เราจะไม่รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายนอกโดยตรง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานหรือความเสถียรของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ