ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

คำชี้แจงการสนับสนุน

แก้ไขล่าสุด: 5/21/2021

ภาพรวม

เนื่องจาก GoDaddy เพิ่มคุณสมบัติและบริการใหม่ ๆ สำหรับคุณและในขณะที่คุณเพิ่มแอพพลิเคชั่นและซอฟต์แวร์ของ บริษัท อื่นใหม่เราจึงควรแจ้งให้คุณทราบว่าบริการสนับสนุนใดที่ GoDaddy ให้และสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ คำชี้แจงการสนับสนุนนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อและไม่ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันของคุณหรือ GoDaddy และมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุแนวทางที่เสนอเกี่ยวกับระดับการสนับสนุนของ GoDaddy สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราขายเท่านั้น คำชี้แจงการสนับสนุนนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควรของ GoDaddy โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ ผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างที่ระบุไว้ด้านล่างอาจไม่มีให้บริการในบางตลาด

คำอธิบายของบริการสนับสนุน