ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Statement of Support – Websites + Marketing

Please review the full Statement of Support to learn more about available support for additional products and services.

Supported:

 • Purchasing or renewing Websites + Marketing
 • Explaining Websites + Marketing features and benefits
 • Setting up your Websites + Marketing Account
 • Making your domain name work with Websites + Marketing
 • Explaining how to use Websites + Marketing
 • Explaining how to add/delete web pages
 • Explaining how to add/delete content (words and pictures)
 • Explaining how to apply Websites + Marketing add-ons
 • Explaining how to connection social media to Websites + Marketing
 • Explaining how to publish your Websites + Marketing website

Not Supported:

 • Creating and deleting web pages
 • Adding content to your website (copy, images, video)
 • Customizing images (quality, color, size, aspect ratio)
 • Customizing Websites + Marketing templates
 • Adding custom code (HTML, JavaScript, CSS) to your website
 • Getting ranked on search engines
 • Uploading files to your website
 • Troubleshooting network connections
 • Adding third-party applications to Websites + Marketing