ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Stop forwarding copies of incoming email

After you set up forwarding account, you can always delete it. When you delete a forwarding account, it frees up that address, for you to use.

Warning: This article is for stopping forwarding of copies of incoming email. If you've set up an entire forwarding account instead, please see: Delete email forwarding
  1. In your Workspace account, click Home
  2. Click the email address you want to edit.
  3. Click Show additional options, or scroll down under Hide additional options section.
  4. Deselect the checkbox next to Send copy to.
  5. Click Save.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ