ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Submit a new task for WP Premium Support

You can use the WP Premium Support dashboard to submit a new service request when you need work performed on your WordPress site.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Select the New Task button
  3. Select the WordPress site that needs work completed, then select the Next button.
  4. Select one of the service categories to see a list of available services.

    Note: It's best to submit a separate request for each task you want completed.

  5. Select the specific service you want completed, or use the Search Box to look for a service that matches your issue, the select the Next button.
  6. Answer the questions and provide additional details where prompted.
  7. Select the Submit button.

Related Steps

More Info:


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ