ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Submit a new task for WP Premium Support

You can use the WP Premium Support dashboard to submit a new service request when you need work performed on your WordPress site.

You can watch a short video of this task farther down the page.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click the New Task button
 3. Click one of the service categories to see a list of available services
 4. Select the specific service you want completed
 5. If prompted, use the drop-down menu to select a task that best fits your need.
 6. Click the Next button.
 7. Select a site from the Site URL drop-down menu
 8. Complete the remaining fields and drop-down menu as appropriate.

  Note: It is best to submit a separate request for each task you want completed.

 9. Click the Submit button.

Show me how

Related Steps

More Info:


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ