ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Submitting Your Sitemap to Google in the Hosting Control Panel

Using the sitemap manager, located in the Hosting Control Panel, you can submit your website directly to Google®, so that the search engine is notified that you've created or updated your sitemaps.

To Submit Your Sitemap to Google in the Hosting Control Panel

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. Click the Sitemaps icon in the Tools section of the Hosting Control Panel.
  5. Select the sitemap you want to update. By selecting multiple sitemaps, you can submit them all at once.
  6. Click the Submit icon.

Your sitemaps are submitted to Google.

Note: If you do not have a sitemap, or have received an error, the Submit icon will not be enabled.

If you do not yet have a sitemap, see Working with Sitemaps in the Hosting Control Panel.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ