ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Submitting Your Sitemap to Multiple Search Engines

Your sitemap defines your website's structure and content, which is something search engines use to crawl and index your site so it can be properly ranked in search results.

Search Engine Visibility V1 lets you submit your sitemap to sites such as Google®, Bing®, and Yahoo!® with one click. Here's how:

To Submit Your Sitemap to Multiple Search Engines:

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Search Engine Visibility V1.
  3. Click Launch next to the account you want to access.
  4. From the Dashboard tab, click Submit.
  5. On the Submit Your Sitemap page, click Submit To All or submit to individual search engines.

If Your Sitemap is Not Detected:

  1. If Search Engine Visibility V1 does not detect a sitemap, click Tells us where to look.
  2. The Find Sitemap window opens. Enter the sitemap location from your website.
  3. Click Validate. (It takes a few seconds to validate.)
  4. Click OK.
  5. On the Submit Your Sitemap page, click Submit To All or submit to individual search engines.

Note: If you are a Website Builder® or Quick Shopping Cart® customer, Search Engine Visibility V1 auto-detects your sitemap.

For more information, see Search Engine Visibility FAQ


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ