ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Subscribers opting in and out

How Do Subscribers Opt-In or Subscribe?

  • For gathering brand new subscribers, we offer a customizable and easy to generate Signup Form that you can publish on your website, post on your social networks, and link to from anywhere.
  • You can add your current list of opted-in subscribers from any other service right into your Subscribers area. You can import an entire file, copy and paste a list, or add your contacts one-by-one. Learn how, here!

And How Do Subscribers Opt-Out or Unsubscribe?

  • Subscribers can opt out at any time, by clicking the Unsubscribe button which is automatically added to the bottom of each campaign. This is totally automated, and you never have to worry about double-checking your lists to make sure people are removed when they want to be!
  • You can manually unsubscribe someone from your Subscribers area. Just find them in your list, and hover over their email address row. Click the Suppress button on the right, that looks like an envelope with a NO sign on it. (If you have several names to suppress at once, read here.)

Related Topics:

What Are Webforms?
What Is Suppressed?
How Do I Import My Contacts?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ