ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Subscribing to a Premium Application

Premium applications are available through GoDaddy Hosting Connection on a subscription basis.

To Subscribe to Premium Applications

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. In the Tools section of the Hosting Control Panel, click the GoDaddy Hosting Connection icon.
  5. In the category panels, click the appropriate value application.
  6. Select which level of subscription you want. Descriptions of the different levels can be seen by clicking on the links next to the selection buttons.
  7. Click Subscribe Now. This appears only when the selected premium quick-install application is compatible with one of more hosting plans in your account.
  8. Review the items in the shopping cart. Click Checkout Now.
  9. Continue through the checkout process. When you are finished, click Return to GoDaddy Hosting Connection.

You will receive an email confirmation when your premium quick-install application subscription is activated.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ