ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Support for free DocuSign accounts

The Free DocuSign account is only available to new DocuSign customers. However, if you are an existing customer, you can still use the Free Office 365 apps to connect your current DocuSign account to your new Office 365 products.

If you're looking for more DocuSign products, you can view the full product line-up or direct any inquiries you might have to websales@docusign.com.

If you have product support questions about DocuSign, please reach out to DocuSign support directly at 1-800-379-9973.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ