ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Suppression reason explained: Unconfirmed

When a contact subscribes through one of your double opt-in signup forms, that contact is suppressed until they confirm their address. We send an email containing a confirmation link to that contact immediately when they sign up. Before the contact clicks that link, they are suppressed under the label of Unconfirmed. After the contact clicks that link, they are automatically placed into the correct list in your active subscribers.

You can also see these unconfirmed signups in the list called Signups. From there you can select the unconfirmed contacts and manually confirm them.

Please be careful! Only manually confirm signups that you recognize, or know are valid. The point of the double opt-in form is to keep spam bots and other malicious characters OUT of your active subscribers.

And remember, no contacts in your suppressed list ever count towards your active subscribers total.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ