ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

SurveyMonkey Addon

Integrate your SurveyMonkey account with GoDaddy Email Marketing, to insert your survey links right into your campaigns.

Activate the SurveyMonkey addon

 1. Click Addons.
 2. Select Add More.
 3. Click the 3rd Party Integrations tab, and scroll down until you see SurveyMonkey.
 4. Click the Off/On switch to turn the integration on.
 5. Click Go set it up.
 6. Click Authorize on the right side of the page, to connect your SurveyMonkey and GoDaddy Email Marketing accounts.
 7. Enter your SurveyMonkey account email address, and password. Click Authorize.

Your accounts are successfully linked when you see the message SurveyMonkey is now integrated! in your GoDaddy Email Marketing account.

Use the SurveyMonkey addon

In any text module in your composer, you will see a special SurveyMonkey button.

 1. Add a text module to your campaign.
 2. Click the SurveyMonkey button.
 3. What happens will depend on how many surveys you have created:
  How many What will happen
  1 The link to your survey will be added into your campaign text.
  more than 1 You will see a list of the surveys you've created, and can select which one to add into your campaign text.

  Note: The link added into the campaign text is automatically added as a clickable link. You don't have to do anything else to allow folks to click and visit your survey.

 4. Change the text within the square brackets, to edit the display text of the link, if you'd like.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ