ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Switch between Classic View and Updated View

Classic View and Updated View do not include the same features so whatever task you need to perform, we've made it easy for you to switch between the two versions — simply by clicking a button.

In Workspace Email, in the upper right corner of the page, you'll see one of two buttons. Do one of the following, depending on which view you are in:

  • To switch from Updated View to Classic View, click the Classic View button.
    Classic View
  • To switch from Classic View to Updated View, click the Updated View button.
    Updated View

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ