ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Switch my Office 365 account to Exchange in Outlook 2016 (Mac)

If you're currently using Office 365 as POP or IMAP, switch it to an Exchange account. This ensures your data (including mail, contacts, and calendars) stays connected with your email and can be recovered from the server. Plus, with Exchange, you get secure, fast, and more reliable email.

Move your data

 1. Open Outlook.
 2. Select Outlook > Preferences.
  Select Outlook and then select Preferences
 3. Select Accounts.
  Select Accounts
 4. Select + (plus) > New account.
  Select + and select New account
 5. Enter your email address and Continue.
 6. Enter your password and Sign In.
 7. Select Done. Your email account is now added, and you can close the window.
 8. Compare your accounts to make sure that all your emails, folders, calendars, contacts, and other data are present. If your email is missing data, drag and drop your email from your POP or IMAP account to your Exchange account.

Once your account has been added as Exchange and no data is missing, it's now safe to remove the POP or IMAP account.

Remove your POP/IMAP account

 1. Select Outlook > Preferences.
 2. Select Accounts.
 3. Select (minus) next to the account you want to remove.
 4. Select Delete.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ