ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Switching to a host-based email account

Here's the Lowdown: These instructions assume you set up your Hosted Exchange Email account in the admin interface. If you still need to do that, see

.

When you are switching to a Hosted Exchange Email account, there are four scenarios you may find yourself in:

Switching to Hosted Exchange Email from a Free Email Service

When you switch from a Workspace Webmail service such as Yahoo!, you need to forward your email to your Hosted Exchange Email account, inform your contacts of your new email, and then import contacts and messages.

Switching an Existing Email Address to Hosted Exchange Email

You can use the same email address that you had before—and upgrade it to Hosted Exchange Email. You can make this switch without losing any messages and without experiencing any downtime, however, you will need to make sure you give yourself a few hours to do it.

For more information, see Switch to a different email plan without losing messages.

Creating a New Email Address Using Hosted Exchange Email

If you're starting from scratch, follow the instructions in

. Then see the information below in Setting Up an Email Client for Hosted Exchange Email.

Setting Up an Email Client for Hosted Exchange Email

You can connect to your Hosted Exchange Email account using a desktop, laptop, or mobile device.

Desktop Clients

Mobile Devices


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ