เซิร์ฟเวอร์เฉพาะและ VPS รุ่น 4 วิธีใช้

การเปลี่ยนไปเป็นผู้ใช้ระดับรูทบนเซิร์ฟเวอร์ Linux ของฉัน

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากเซิร์ฟเวอร์ Linux ของคุณอย่างแท้จริง ในบางกรณีคุณอาจจะต้องติดตั้งบางสิ่งหรือเปลี่ยนแปลงไฟล์คอนฟิกบางอย่างที่ต้องอาศัยสิทธิ์ใช้งานระดับรูท/ผู้ดูแลระบบ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยการเป็นผู้ใช้ตัวแทน ผู้ใช้ระดับสูง หรือเปลี่ยนผู้ใช้

คำเตือน: เนื่องจากคุณสามารถทำได้ทุกอย่างเมื่อมีสิทธิ์ใช้งานระดับรูท/ผู้ดูแลระบบ คุณจึงอาจสร้างปัญหาให้กับเซิร์ฟเวอร์ได้โดยง่าย โปรดระมัดระวัง
  1. เปิดใช้สิทธิ์ใช้งานระดับรูท/ผู้ดูแลระบบสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
  2. เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณผ่าน SSH แล้วรันคำสั่งนี้:
    sudo su -
  3. ป้อนรหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณควรจะได้รับสิทธิ์ใช้งานระดับรูทแล้วในขณะนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม