ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Switching Your Hosting Account Operating System

If you find that you need to switch the operating system of your hosting account, you can do so at any time.

Note: You cannot switch the operating system of a hosting account created using a free credit, with a secure socket layer (SSL) installed on it, or if it has an active mobile site.

To Switch Your Hosting Account Operating System

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Click Options next to the account you want to use.
  4. Go to the Customize tab.
  5. From the Plan menu, select a new hosting plan.

    Note: If you do not see the Plan menu, contact customer support.

  6. Click Save Changes or Checkout, and then complete your purchase.

This change might take up to 72 hours depending on the size of the site, the number of databases and other factors that may increase the complexity of the migration. We recommend that you do not try to FTP to your hosting account during the migration. You will receive an email message when we complete your upgrade.

Note: If your website contains certain advanced features, such as ASP, ASP.NET, CGI, or PHP applications and you select a hosting plan that does not support those advanced features, your website may no longer function properly after the plan change. Please make sure your website does not contain advanced features BEFORE moving to a plan that may not support them or be prepared to modify your Web content accordingly.

Note: If you created databases that are incompatible with the new operating system, you must delete them before proceeding. Data existing in compatible databases will be preserved.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ