ซิงค์การนัดหมายกับปฏิทินส่วนตัวของฉัน

คุณสมบัติดังกล่าวจะช่วยให้คุณดูการนัดหมายทั้งหมดได้ในเวลาสั้น ๆ รวมทั้งซิงค์ปฏิทินส่วนตัวของคุณกับการนัดหมายดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนัดหมายซ้อนกัน

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้สามารถใช้งานได้เฉพาะลูกค้า GoCentral (ในสหรัฐฯ เท่านั้น) ที่มีแผนบิซิเนสพลัสหรือ eCommerce เท่านั้น หากคุณไม่ได้เปิดใช้งาน Online Appointments (การนัดหมายออนไลน์) โปรดดู เพิ่มส่วน Online Appointments (การนัดหมายออนไลน์) ก่อน

 1. โดยเข้าสู่ระบบบัญชี GoDaddy ของคุณ และเปิดผลิตภัณฑ์ของคุณขึ้นมา (ต้องการความช่วยเหลือในการเปิด ผลิตภัณฑ์ของคุณใช่หรือไม่)
 2. ในแถบด้านบน ให้คลิก Settings (การตั้งค่า) และเลือก Calendar Sync (การซิงค์ปฏิทิน)
  คลิก Settings (การตั้งค่า) แล้วเลือก Calendar Sync (การซิงค์ปฏิทิน)
 3. คลิก Connect a Calendar (เชื่อมต่อปฏิทิน) เลือกบริการปฏิทินของคุณจากรายการ แล้วเลือกบัญชีสำหรับบริการดังกล่าว
  คลิกที่บริการปฏิทินของคุณ
 4. คลิก Accept (ยอมรับ) เมื่อมีการขอให้อนุญาตให้ Cronofy เข้าใช้งานบริการปฏิทินของคุณ
 5. หากคุณมีปฏิทินหลายรายการในบริการที่เลือก ให้เลือกเพียงหนึ่งปฏิทินจากเมนู แล้วคลิก Save (บันทึก)
  คลิก Settings (การตั้งค่า) แล้วเลือก Calendar Sync (การซิงค์ปฏิทิน)

  หมายเหตุ: ตามที่แสดงไว้ในภาพ คุณมีตัวเลือกของการใช้ปฏิทินต่าง ๆ จากบริการจำนวนมาก

 6. เมื่อข้อความยืนยัน Success (สำเร็จ) ปรากฏขึ้นมา ถือว่าคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในตอนนี้ การนัดหมายลูกค้าจะปรากฏในปฏิทินส่วนตัวที่เลือกไว้ของคุณ และการนัดหมายลูกค้าจะไม่สามารถดำเนินการได้ในกรอบเวลาที่คุณไม่ว่าง
  ในขณะที่ Online Appointments (การนัดหมายออนไลน์) ได้รับการซิงค์กับปฏิทินส่วนตัว
  ปฏิทินส่วนตัวจะแสดงการนัดหมาย การนัดหมายไม่พร้อมใช้งาน
  ปฏิทินส่วนตัวจะแสดงกิจกรรมอื่น ๆ ของคุณ พร้อมกับข้อมูลการนัดหมายลูกค้า การนัดหมายออนไลน์ไม่พร้อมใช้งานในระหว่างกิจกรรมอื่น ๆ ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ