ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด ช่วยเหลือ

ซิงค์การนัดหมายกับปฏิทินส่วนตัวของฉัน

คุณสมบัติดังกล่าวจะช่วยให้คุณดูการนัดหมายทั้งหมดได้ในเวลาสั้น ๆ รวมทั้งซิงค์ปฏิทินส่วนตัวของคุณกับการนัดหมายดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนัดหมายซ้อนกัน หากคุณเปิดใช้งานการนัดหมายแบบออนไลน์ไม่ได้ ให้ดู เพิ่มส่วน Online Appointments (การนัดหมายออนไลน์) ก่อน

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีให้ใช้กับลูกค้าบิซิเนสพลัสหรืออีคอมเมิร์ซในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา และออสเตรเลียเท่านั้น ลูกค้าในประเทศดังกล่าวสามารถอัปเกรดเป็นได้ทั้งสองแบบได้ทุกเมื่อ

 1. โดยเข้าสู่ระบบบัญชี GoDaddy ของคุณ และเปิดผลิตภัณฑ์ของคุณขึ้นมา (ต้องการความช่วยเหลือในการเปิด ผลิตภัณฑ์ของคุณใช่หรือไม่)
 2. ในแถบด้านบน ให้คลิก Settings (การตั้งค่า) และเลือก Calendar Sync (การซิงค์ปฏิทิน)
  คลิก Settings (การตั้งค่า) แล้วเลือก Calendar Sync (การซิงค์ปฏิทิน)
 3. คลิก Connect a Calendar (เชื่อมต่อปฏิทิน) เลือกบริการปฏิทินของคุณจากรายการ แล้วเลือกบัญชีสำหรับบริการดังกล่าว
  คลิกที่บริการปฏิทินของคุณ
 4. คลิก Accept (ยอมรับ) เมื่อมีการขอให้อนุญาตให้ Cronofy เข้าใช้งานบริการปฏิทินของคุณ
 5. หากคุณมีปฏิทินหลายรายการในบริการที่เลือก ให้เลือกเพียงหนึ่งปฏิทินจากเมนู แล้วคลิก Save (บันทึก)
  คลิก Settings (การตั้งค่า) แล้วเลือก Calendar Sync (การซิงค์ปฏิทิน)

  หมายเหตุ: ตามที่แสดงไว้ในภาพ คุณมีตัวเลือกของการใช้ปฏิทินต่าง ๆ จากบริการจำนวนมาก

 6. เมื่อข้อความยืนยัน Success (สำเร็จ) ปรากฏขึ้นมา ถือว่าคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในตอนนี้ การนัดหมายลูกค้าจะปรากฏในปฏิทินส่วนตัวที่เลือกไว้ของคุณ และการนัดหมายลูกค้าจะไม่สามารถดำเนินการได้ในกรอบเวลาที่คุณไม่ว่าง
  ในขณะที่ Online Appointments (การนัดหมายออนไลน์) ได้รับการซิงค์กับปฏิทินส่วนตัว
  ปฏิทินส่วนตัวจะแสดงการนัดหมาย การนัดหมายไม่พร้อมใช้งาน
  ปฏิทินส่วนตัวจะแสดงกิจกรรมอื่น ๆ ของคุณ พร้อมกับข้อมูลการนัดหมายลูกค้า การนัดหมายออนไลน์ไม่พร้อมใช้งานในระหว่างกิจกรรมอื่น ๆ ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ