ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Synchronizing CIRA Registrant Account Data With Us

Your Canadian Internet Registration Authority (CIRA) registrant account may contain domain names that are managed by different registrars. These registrars have access to update your CIRA registrant account information without communicating these updates to other registrars. If you update your CIRA registrant account information, you can contact our 24/7 customer support department at the number shown above to synchronize the information listed in your CIRA registrant account with the information listed in the account you hold through us.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ