ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Taking advantage of your WP Premium Support subscription

WP Premium Support is there to troubleshoot and fix many issues that can impact your WordPress site. With regular maintenance and updates you can minimize these times. The following are services that WP Premium Support can perform on a regular basis to keep your site a well-oiled machine.

WordPress Updates

Regularly updating WordPress and its plugins and themes is one of the best ways to keep your site safe, secure, and malware-free. If you are not in the habit of updating these regularly then you can submit tasks at the beginning of each month, and we will handle it for you. If something were to break after an update, then we can always roll your site back or address the issue.

Install or activate a theme in WordPress
Install or activate a plugin in WordPress
Update WordPress to a new version

Speed up a WordPress site

A slow website can lower page views, customer satisfaction, and even conversion rate. How fast does your WordPress site load? If you aren't sure, then let us find out for you! As part of your WP Premium Support subscription we can provide a report on your site's performance, as well as suggestions for increasing load times.

Performance report for WordPress
Optimize images in WordPress
Install or activate a plugin in WordPress
Preventing WordPress comment spam
Optimize WordPress database

Minor text and image updates

As your business evolves your website may need some minor text and image updates along the way.

Customize a theme in WordPress

Review your site's Google indexing

We can help confirm your site can be crawled by search engines, and displays properly when it comes up in Google's search results.

Check Google indexing


More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ