ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Testing the functionality of Memcache using PHP

Memcache is a great tool to use to speed up your website. This article will show you how to test the functionality of memcache using a simple php script.
DIFFICULTY Basic - 1 | Medium - 2 | Advanced - 3
TIME REQUIRED 15-30+ min
RELATED PRODUCTS Linux-based VPS or dedicated servers

This article will show you how to test the functionality of memcache using a php script. If you do not have memcache installed, please see one of these supporting articles.

How to install Memcache on CentOS

How to install Memcache on Ubuntu

For the example, we will be using an Ubuntu server, and testing the script from the default document root; the file name will be memcache_test.php.

To begin change directory to the document root:

cd /var/www/html/

Then, lets create a new file and call it memcache_test.php

vi memcache_test.php

In this example we are using vi, but you can use vim or nano

Using this snippet of code you can test the functionality of memcache, we have included error reporting to provide troubleshooting steps if your code does not work.

error_reporting(E_ALL|E_STRICT);

ini_set('display_errors', true);

$mem = new memcached();

$mem->addServer("127.0.0.1", 11211);

$result = $mem->get("Test");

if ($result) {

echo $result;

} else {

echo "Test key not found, adding key";

$mem->set("Test", "I found a match, memcache is working") or die("Nothing Saved...");

}

?>

To test the code, simply visit your servers IP in the browser followed by the file name:

127.0.0.1/memcache_test.php

If the script worked, you should see Test key not found, adding key. On refresh it should say I found a match, memcache is working

Congratulations, you have successfully verified that memcache is working.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ