ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

The forward to a friend link

All GoDaddy Email Marketing email newsletters include a Forward button, or link, in the footer of every email you send. This link is how your readers share your campaign with others.

Word of mouth is one of the best ways to grow your email marketing list. Add some encouragement in the actual text of your email, rallying people to share the email.

And be sure to encourage those new folks to subscribe! Add a short call to action to sign up, for any readers that received the campaign via forward.

With the forward to a friend and subscribe links, your list will grow naturally. Word of mouth list growth equals solid, ever improving view and click rates on future mailings.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ