ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Three ways to use a domain name

This video explains how you can use your domain name for your custom email address, as the URL for your business website, or to forward people to your Facebook business page or other social media page until your website is ready and live on the internet.

Video transcript

We’re gonna show you three ways that you can use your new domain name.

Did you go with the classic .com, or claim a sly new extension like .guru, either way, your domain name is a powerful little piece of text.

You’ve purchased the perfect domain name ready to put it to work for you. The first way you can use your domain name is to create an email account. Already have an email account?

Most people do. Chances are sometime in past you signed up for a free email account - it was enough for keeping in touch with friends and creating your online dating profile.

But now you’re a grown-up; and you do grown-up stuff, like running your small business. Isn’t time to up your email game? You can use your domain name for a custom email address.

Think about it; if you want your business to stand out from the crowd, which email address is going to get it noticed: the free one you’ve had since college, or the customized one that uses the name of your business.

Using your domain name for your email address not only looks more professional, it’s a great way to promote your business!

Customized email is great, but like most people, you probably got your domain name to create a website for it, which is the second thing you can do with your domain name.

Using your domain name for a website gives you a dedicated, branded space to introduce your business to anyone, anywhere, who can connect to the Internet.

Even better, your website will give your business almost boundless marketing reach. People from Arizona to Zimbabwe will be able to can find you online with just a click of the mouse.

But what happens if you’re so busy running your business that you just can’t find the time to build your website, or even find someone to do it for you.

You might consider forwarding your domain name to somewhere else on the Web, until you get site up and running. This is the third thing you can do with your domain name. Confused? Let me explain.

It’s not uncommon for small businesses just starting out to create a Facebook business page.

If you have a Facebook business page or another social media account on the Internet, you can use your domain name to forward visitors to that page, until your website is up and running.

With forwarding in place, anyone who navigates to your domain name in their browser, will be automatically forwarded to a web page you currently have - like a Facebook business page. Clever, right?

And there you have it. With all the power and potential your domain name has, why would you ever let it just sit there and collect dust.

Use it for your email address, a new website, or to forward visitors to an existing website, but put it to work for you now!

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ