ช่วยเหลือ

อีเมลสำหรับมืออาชีพ ช่วยเหลือ

เพิ่มอีเมลของฉันใน Thunderbird


เพิ่มบัญชีอีเมลสำหรับมืออาชีพใน Thunderbird สำหรับ Mac หรือพีซี Windows เพื่อให้ส่งและรับอีเมลธุรกิจจากคอมพิวเตอรของคุณได้

 1. เปิด Thunderbird ใต้ ตั้งค่าบัญชี ให้เลือก อีเมล
  ใน “ตั้งค่าบัญชี” ให้เลือก “อีเมล”
 2. ป้อนชื่อ ที่อยู่อีเมลสำหรับมืออาชีพ และรหัสผ่าน:
  ป้อoชื่อ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่าน
 3. คลิก ดำเนินการต่อ
  คลิก “ดำเนินการต่อ”
 4. เลือก IMAP (โฟลเดอร์ระยะไกล) แล้วคลิก เสร็จสิ้น (หรือจะกำหนดค่าอีเมลโดยใช้ POP3 ก็ได้)
  เลือก IMAP แล้วคลิก “เสร็จสิ้น”

อีเมลจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณและพร้อมใช้งานแล้ว หากต้องการเพิ่มอีเมลในอุปกรณ์อื่น ให้แตะ ก่อนหน้า ถ้าพร้อมแล้ว ก็ทำขั้นตอนต่อไป

การแก้ไขปัญหา

หาก Thunderbird ไม่เห็นบัญชีอีเมลของคุณ ให้คลิก กำหนดค่าด้วยตัวเอง ตรวจสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์และพอร์ต

 • ชื่อโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ (ขาเข้า): imap.secureserver.net
 • พอร์ต (ขาเข้า): 993 (SSL/TLS)
 • ชื่อโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ (ขาออก): smtpout.secureserver.net
 • พอร์ต (ขาออก): 465 (SSL/TLS) หรือ 587 (SSL/TLS)

แก้ไขชื่อโฮสต์เซิร์ฟเวอร์และพอร์ต


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ