ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Tips for Server Health and Maintenance

Maintenance is an important part of server management. By making sure that your server's software is up-to-date and free of security issues, you can prevent potential issues with your server.

Backups

It is critical that all important data on your server be backed up in case the worst scenario should occur. You should create a backup prior to any significant change within your applications. In addition, backup maintenance should be done on a regular basis, depending upon how often your content changes. We recommend that you save your backups somewhere other than on the server itself. Reprovisioning a server will wipe out any backups stored on that server. For added security and ease of use, we offer FTP Backup storage space for a fee.

Updates

Server updates and vulnerabilities can be found at any time, causing web-based software to become critically vulnerable. We recommend keeping all services and software up to date with the latest stable version available. Review the documentation provided by your software vendors to ensure that all updates are compatible with your system.

Passwords

Good security includes use of very strong passwords; combinations of upper case and lower case letters along with numbers and special characters. Passwords should be at least 8 characters long and not spell a word found in the dictionary. Passwords should also be changed on a regular basis. Most security experts recommend changing your password every 60 - 90 days.

Anti-Virus

While servers that are not used for Web browsing or personal email use are less vulnerable to viruses, you should still protect your server from these threats. All content should be scanned as it enters the server with an Anti-Virus program. Virtual Private Servers (VPS) require that Anti-Virus programs function without Kernel access.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ