ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

To Upgrade from Red Hat 5 to CentOS 5.2 Using the Hosting Control Panel

You can migrate from Red Hat Enterprise Linux 5 to CentOS 5.3 using our Hosting Control Panel.

Note: This process reprovisions your server. By completing the instructions above, your original server will no longer be available. We provide an FTP backup for 90 days, but we recommend you complete a system backup before proceeding.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Servers.
  3. Next to the server you want to use, click Manage.
  4. In the Support section, select Reprovision Server.
  5. Select CentOS.
  6. Recreate your user name and password.
  7. Click Continue and then click Save Changes.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ