ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Domains วิธีใช้

Toggle my domain privacy settings

Domains registered with GoDaddy are automatically enabled with Basic Privacy Protection. This limits visibility of all domain contact information in the public GoDaddy WHOIS directory, except the organization, country and the political subdivision of the country (i.e., state, province, land etc.). If you need to verify domain ownership, you don't need to remove Privacy Protection. Instead, add a txt record. If you choose to turn off your domain privacy settings, all contact information associated with the domain will be visible publicly.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Select your domain from the list to access the Domain Settings page.
 3. Scroll down to Privacy Settings and select Turn Privacy Off.

  Note: If your domain has Privacy already turned off, you can turn it back on by selecting Turn Privacy On.

 4. Review the changes to how your contact information will display on the public GoDaddy WHOIS directory, then select Continue.
 5. Check the box next to I consent to expose my contact information in the public GoDaddy WHOIS directory. and select Continue.

  Note: If you have Ownership Protection on your domain, you'll need to verify your identity. We'll send the verification code via SMS or an authenticator app if you've had two-step verification (2SV) enabled for more than 72 hours. Otherwise, we'll send a one-time password to your domain registrant email address.

You'll see a Success confirmation once your Privacy settings have been updated. Please allow up to 24 hours for these changes to fully reflect in the public GoDaddy WHOIS directory.

Related step

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

giffney's Avatar
Cannot unlock domain - option not available

1 การตอบกลับ

Last posted almost 4 years ago.

connnnn's Avatar
Can not unlock domain - option not available

9 การตอบกลับ

Last posted about 2 years ago.

awilson3rd's Avatar
Deactivating Domain Privacy

4 การตอบกลับ

Last posted over 1 year ago.

another_custome's Avatar
Activating the SSH access on my account

1 การตอบกลับ

Last posted 9 months ago.

Alain_LI's Avatar
Domain not showing in Advanced List

1 การตอบกลับ

Last posted over 1 year ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน