ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Trade a .EU domain with an account change

The process for trades (registrant contact updates) is unique for .eu domain names EURid charges a trade fee, prior to the update, regardless of whether the domain name is changing accounts.

Use the information below to process trades with account changes. You can also refer to Change my domain contact information and Move my domain to another GoDaddy account.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Next to the domain you want to trade, click Manage.
  3. On the Domains Settings page, under Additional Settings, click Transfer domain to another GoDaddy account.
  4. Enter the recipient's email address, account information, domain contact information, and nameserver settings, and click Next.
  5. Continue filling out the necessary information depending on the account information you have, and click Next.
  6. Check the box under Change of contact info agreements and click Finish.
  7. The gaining registrant logs in, clicks Accept an Account Change, and enters the codes.
  8. The gaining customer pays the fee for the change of registrant.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ