ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Trade a .EU domain without an account change

The process for trades (registrant contact updates) is unique for .eu domain names. EURid charges a trade fee, prior to the update, regardless of whether the domain name is changing accounts.

Use the information below to process trades without account changes. You can also refer to Change my domain contact information and Move my domain to another GoDaddy account.

To trade a .eu domain without an account change

  1. Log in to your My Products page.
  2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab.
  3. Next to the domain you want to use, click Manage.
  4. On the Domain Settings page, under the Contact Information section, click Edit.
  5. Uncheck the Use for all contact types box.
  6. In the Registrant section, update the registrant name and click Save.

Note: After you pay the fee, we will send a confirmation email to the registrant contact's email address.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ