ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

โอนย้ายโดเมนไปที่นายทะเบียนอื่น

กระบวนการของการถ่ายโอนชื่อโดเมนที่จดทะเบียนกับ GoDaddy ไปยังผู้รับจดทะเบียนอีกราย ไม่ใช่เรื่องยาก แต่จะใช้เวลา คุณจะทำขั้นตอนบางอย่างกับ GoDaddy และบางขั้นตอนกับผู้รับจดทะเบียนรายใหม่ให้เสร็จสิ้น กระบวนการทั้งหมดสามารถใช้เวลานานถึง 10 วันจึงจะเสร็จสิ้น

ย้ายชื่อโดเมนจากบัญชี GoDaddy หนึ่งไปยังบัญชีของอีก GoDaddy ดูที่ ย้ายโดเมนของฉันไปยังบัญชี GoDaddy อื่น

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถย้ายโดเมนเป็นเวลา 60 วันหลังเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้:

• มีการลงทะเบียนหรือโอนย้ายชื่อโดเมน
• มีการอัพเดตองค์กรของผู้ติดต่อของผู้ลงทะเบียน
• ไม่ปรากฏการอัพเดตชื่อนามสกุลและองค์กรของผู้ติดต่อของผู้ลงทะเบียน

คุณจะไม่สามารถโอนย้ายโดเมนเป็นเวลา 10 วันหลังการเปลี่ยนแปลงโดเมนของบัญชี GoDaddy บัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีผ่านขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงบัญชี

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ICANN's นโยบายการโอนย้ายนายทะเบียนระหว่างประเทศของ ICANN และการเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนของข้อตกลงผู้ลงทะเบียน

ในการย้ายชื่อโดเมนไปยังผู้รับจดทะเบียนรายอื่น

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นกับ GoDaddy

สิ่งจำเป็น: หากคุณเปิดใช้งานการตรวจสอบยืนยันแบบสองชั้นในบัญชี คุณต้องรอ 72 ชั่วโมงก่อนทำการโอนย้ายโดเมนไปยังนายทะเบียนอื่นได้
 1. ‌‌ตรวจสอบยืนยันข้อมูลผู้ติดต่อ: ตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลผู้ติดต่อของผู้ดูแลระบบสำหรับโดเมนถูกต้อง (หรืออีเมลของผู้ลงทะเบียนสำหรับโดเมน .au) นายทะเบียนใหม่อาจจำเป็นต้องติดต่อคุณหรืออีเมลผู้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ (หรืออีเมลของผู้ลงทะเบียนสำหรับโดเมน .au) หากต้องการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ โปรดดู เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับผู้ติดต่อของโดเมน
 2. ปลดล็อคโดเมนของคุณ
 3. ยกเลิกการลงทะเบียนแบบปลอดภัย: หากโดเมนมีการลงทะเบียนแบบปลอดภัย คุณจำเป็นต้องยกเลิกการลงทะเบียนนั้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ยกเลิกการลงทะเบียนแบบปลอดภัย

ทำขั้นตอนต่อไปนี้กับผู้รับจดทะเบียนรายใหม่ของคุณให้เสร็จสิ้น

 1. ขอรับรหัสอนุมัติ: ตรวจสอบกับผู้รับจดทะเบียนใหม่ของคุณว่าคุณต้องใช้รหัสอนุมัติ (รหัส EPP) หรือไม่ หากคุณต้องมีรหัส ดูที่ รับรหัสส่วนตัวสำหรับย้ายโดเมนของฉันไปที่นายทะเบียนอื่น

  หมายเหตุ: มีชื่อโดเมนระดับสูงที่มีรหัสประเทศ (cctld) จำนวนมากไม่จำเป็นต้องใช้รหัสส่วนตัว อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นบางประการที่คุณต้องติดต่อการสนับสนุนลูกค้าหากต้องการรหัสส่วนตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่


  สำหรับการย้ายโดเมน .uk โปรดติดต่อการสนับสนุนลูกค้าและเตรียมแท็ก IPS ของนายทะเบียนรายใหม่ (ขอรับได้จากนายทะเบียนรายใหม่) ให้พร้อมเมื่อโทรหาฝ่ายสนับสนุน

 2. เริ่มต้นการถ่ายโอน: ที่ผู้รับจดทะเบียนรายใหม่ ให้เริ่มต้นการถ่ายโอนและให้รหัสอนุมัติหากต้องการ วิธีนี้จะแตกต่างสำหรับผู้รับจดทะเบียนแต่ละราย ดังนั้น คุณอาจต้องปรึกษากับการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนของผู้รับจดทะเบียนรายอื่นๆ สำหรับขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจง

ดูอีเมลของผู้ดูแลระบบโดเมน

 1. ยอมรับหรือปฏิเสธการถ่ายโอน: GoDaddy จะอีเมลขั้นตอนต่างๆ ถึงคุณเพื่อทำการถ่ายโอนให้เสร็จสิ้น หากคุณไม่ยอมรับหรือปฎิเสธการขอถ่ายโอนภายในห้าวัน GoDaddy จะยอมรับการถ่ายโอนให้คุณโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ Accept or decline a transfer to another registrar
 2. รับการยืนยัน: GoDaddy จะส่งอีเมลยืนยันถึงคุณเมื่อการถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ