ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Transfer your new domain to your account


Step 4 of the Domain Broker Service: a buyer's roadmap series.

Now that you've paid for your new domain name, the final step is to get the domain transferred to your account. A Transfer Assurance agent will handle all the details of the transfer process on your behalf. They'll contact you directly to facilitate the transfer.

Once the domain is successfully moved into your account, you'll want to check a few important things:

With your new domain secured, check out how you can put it to work.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ