ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Transferring Receipts to Intuit QuickBooks

Quick Shopping Cart receipt downloads take place automatically on the schedule you set in the QuickBooks Web Connector. Depending on your selection in the Intuit QuickBooks Application Certificate, QuickBooks may prompt you to accept the download, or the download may not take place unless QuickBooks is open.

To Manually Transfer Sales Receipts into QuickBooks

 1. Open QuickBooks.
 2. Launch the QuickBooks Web Connector.
 3. In the QuickBooks Web Connector, select Quick Shopping Cart Web Service.
 4. Click Update Selected.

To Configure QuickBooks to Accept Automatic Logins from the Quick Shopping Cart Web Connector

To have Quick Shopping Cart automatically transfer sales receipts into Quickbooks, you must first configure QuickBooks to accept automatic logins from the Quick Shopping Cart Web Connector.

 1. Open QuickBooks.
 2. From the main menu, select Edit, and then select Preferences.
 3. On the Preferences dialog box, select the Company Preferences tab.
 4. Select Integrated Applications.
 5. Select Exchange Data with Web Services, and then click Properties. Ensure that the Allow this application to login automatically option is selected.
 6. Select Quick Shopping Cart Web Service, and then click Properties. Ensure that the Allow this application to login automatically option is selected.

To Automatically Transfer Quick Shopping Cart Sales Receipts into Quick Books

 1. Open QuickBooks.
 2. Launch the QuickBooks Web Connector.
 3. In the Quickbooks Web Connector, select Auto-Run for the Quick Shopping Cart Web Service.
 4. In the Every-Min field, enter the interval, in minutes, at which you want the data transfer to start automatically.

For more information about using QuickBooks, refer to the QuickBooks Quick Start Guide.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ