ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Trouble with login

If you are having trouble logging into your Office 365 account, online email or apps, desktop email client, or mobile app, you may just need to reset your password.

First, confirm you are using the correct username and password by logging in here:

login.microsoftonline.com

If Then
You successfully log in online Be sure you are trying to access your email from the correct URL
You successfully log in online but are having trouble with Outlook Try clearing your Windows Credential Manager
You are not able to log in online You need to reset your password

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ