ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Troubleshoot and fix 404 error, broken links, or redirect issues

Occasionally after a migration or a domain name change, your WordPress website could experience 404 Not Found errors for links in your site. This could also be an issue with a Home Page not found error. When resolving these errors, you have two options:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

  • We will diagnose the issue and then attempt to resolve it.
  • The resolution may include fixing up to 10 individual broken internal links, all internal links with a common cause, fixing permalinks, or fixing the redirect issue.

Do it yourself

To identify and fix your broken link issue, select the relevant articles below.

Identify the issue

To do it yourself, see these steps Difficulty
Identify broken links in WordPress Basic


Fix the issue

To do it yourself, see one of these steps Difficulty
Fixing broken links after moving my WordPress site Basic
Database find and replace Hard
Fix redirect loop error in WordPress Hard

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ