ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Troubleshoot and fix a WordPress White Screen of Death

The WordPress White Screen of Death (WSOD) can be caused by database errors, and php errors related to themes, plugins and core files. In some cases, you may see a "The site is experiencing technical difficulties" message. You have two options when troubleshooting and fixing either issue:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the table below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

  • Troubleshoot and fix an error being generated by your WordPress theme
  • Troubleshoot and fix an error being generated by a WordPress plugin
  • Troubleshoot and fix an error being generated by a WordPress core file

Do it yourself

To troubleshoot and fix this yourself, use the table below to find the scenario that's applicable and follow those instructions.

To do it yourself, see 1 of these steps Difficulty
Troubleshoot and fix theme errors in WordPress Medium
Troubleshoot and fix WordPress plugin errors Medium
Troubleshoot and fix WordPress core file errors Medium

More Info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ