ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Troubleshoot and fix WordPress core file errors

At times, WordPress core files can cause your site to display error messages. You have two options for addressing a WordPress core file error:

 • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
 • Do it yourself following the instructions in the table below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following service for you for a fee:

 • Troubleshoot and fix a WordPress core file error. Some possible examples include:
  • An issue occurring after a recent plugin or theme update
  • 'Cannot modify header information' error
  • Broken or incorrect redirects
  • Fatal error
  • Issues within WP admin

Do it yourself

To resolve a WordPress core file error, use the table below to find the scenario that's applicable and follow those instructions.

To do it yourself, see these steps Difficulty
Troubleshoot core file errors in WordPress Medium
Fix core file errors in WordPress Medium


More info