ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Troubleshoot: Caller ID

SmartLine is designed to keep your personal number private by displaying your business number when you make an outbound call. When you receive a call, the caller ID information will note that the caller dialed your SmartLine number. If are experiencing issues with the caller ID feature, you can find some solutions below.

Update the SmartLine app

Be sure to get the latest version of the SmartLine app. Your issue may have been already been fixed in a recent update.

Incoming Caller ID

Caller ID information just says SmartLine

Your phone may be saving your SmartLine contacts as "SmartLine". You will need to edit the contact name from your phone's contact list.

No caller ID information appears

See the Troubleshooting notifications article for information on giving access to your phone's notifications. Otherwise, it could just mean that the caller has caller ID turned off for their outgoing calls.

Outgoing Caller ID

I want my outgoing calls to show my business name

The feature to display your business name on your outgoing calls is currently not available for SmartLine. For now, outgoing calls will display your business phone number.

It's says I'm calling from a different city

The city that appears on your outgoing caller ID is bound to the phone number. The first three numbers of your phone number after the area code determine what city will appear on the outgoing caller ID.

Someone else's name shows up

The name that is appearing on your outgoing caller ID might belong to the number's previous owner. This name is still listed in the CNAM registry, which a database many phone providers use for caller ID information. Contact support to have the name removed.

My outgoing caller ID is not showing

Caller ID may be turned off for you phone. You can check your phone's settings to make sure your outbound calls display your phone number.

  • iPhone: Go to Settings > Phone > Show My Caller ID.
  • Android: Go to Phone > Menu > Settings > More Settings > Caller ID.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ