ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Websites + Marketing วิธีใช้

Troubleshoot: HTML or custom code not displaying properly

If you're having trouble adding HTML or custom code to your Websites + Marketing page, check the list below for possible solutions.

Add Google Analytics, Facebook Pixel, Facebook Meta Tag, Pinterest Meta Tag and Google AdSense directly to your site in Settings, no custom code section required. Be sure to allow website visitors to set cookie and tracking preferences, it's the law.

Note: Embedding code can affect how your entire site functions, so use this only if you're comfortable hand coding or have a specific code from another site.

Let's say we have some sample code:
Custom code window

Code guidelines and limitations

  • Use HTTPS instead of HTTP. (Support for HTTP is not guaranteed.)
  • Use the most recent version of your web browser. For the best experience, use Chrome. In Internet Explorer, Microsoft Edge and Opera Mini, the HTML preview will sometimes break when the embed changes. If this happens, refresh the page to see your changes or switch to another browser.
  • If your widget does not appear, set its height to a higher value, e.g. 40 pixels.
  • For embedded content that changes height as the user interacts with it, we recommend forcing the height to a value that can accommodate these changes.
  • When embedding a link, set its target attribute to "_blank" so it opens in a new tab or window.
  • When embedding plain text or a URL, wrap that in HTML tags.
  • The responsiveness of the HTML widget depends on the code being embedded. Since the embed is placed inside of an iframe, the widget may not be responsive — even if the original content is.
  • Placing a Google AdSense snippet inside of an iframe violates Google's policy and is not supported. Instead, see Add Google AdSense to my website.

Note: While we are happy to explain how the HTML section works, we cannot troubleshoot issues with any third-party code you might add to it.

More info