ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Troubleshoot: iPhone Account Verification Error

Learn how to troubleshoot setting up GoDaddy Office 365 on iPhone or iPad, if you receive the following error:

Exchange Account: Unable to verify account information.

Unable to verify account error

Here’s how to fix this error and add the email account to your iPhone by manually adding the server information. If you are having issues sending and receiving email on an existing iPhone email account, contact customer support.

 1. On the error, tap OK.
 2. Complete the following fields, and then click Next:
  Field What to enter...
  Email Enter your Office 365 GoDaddy email address
  ServerEnter outlook.office365.com
  Domain Leave this field blank
  Username Enter your email Office 365 GoDaddy address
  Password Enter your email address' password
  Description Optional field
 3. Tap Save.
  Save Exchange information
 4. Tap Save.
  Save confirmation
 5. Tap Save.
  Modify save options
 6. You will see your email account on the Accounts & Passwords screen.
  Account displays on screen

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ