ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

Troubleshoot missing email after moving to Microsoft 365

After transitioning from Workspace Email to Microsoft 365, check that your messages moved correctly.

The transition can only move messages on the Workspace Email servers into Microsoft 365. So if you stored messages in your email client, you might see some messages missing in your Exchange account with Microsoft 365.

Warning: You can only do this within 14 days of the transition completing. Afterwards, you won't be able to access the Workspace Email servers.

I check my email in a client

If you use an email client (like Outlook for Windows or Mail for Mac), check that you're receiving mail in Outlook on the web.

 1. Sign in to Outlook on the web. Use your Microsoft 365 email address and password (they're the same as your Workspace Email account).
 2. Check if your folders are listed in the left column and you see your messages.
  • If you see your folders/messages in Outlook on the web, but they're missing in your client, subscribe to your folders. Here are steps to subscribe to folders from Microsoft.
  • If folders/messages are missing in Outlook on the web, but you see them in your client, make backups and import them to your Exchange account.
  • If folders/messages are missing in both Outlook on the web and your client, or you're not receiving mail, contact our GoDaddy Guides for help.

I check my email in Workspace Webmail

If you use Workspace Webmail, after your transition, you can see your new Microsoft 365 webmail. Compare Outlook on the web and Workspace Webmail to confirm you're receiving mail.

 1. Sign in to Outlook on the web. Use your Microsoft 365 email address and password (they're the same as your Workspace Email account).
 2. In another window or tab, sign in to Workspace Webmail. Use your Microsoft 365 email address and password again.
 3. Compare your folders and their messages in Workspace Webmail and Outlook on the web.
  • If folders/messages are missing in Outlook on the web, but you see them in Workspace Webmail, open your Deleted Items folder and select Recover items deleted from this folder. Select the messages, and then select Restore to return them to their default location in Outlook on the web.
  • If folders/messages are missing in both Outlook on the web and Workspace Webmail, you don't see messages in your Deleted Items folder, or you're not receiving mail, contact our GoDaddy Guides for help.

Related step

More info