ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Troubleshoot: Text messages

Learn more about the solutions to the issues you may encounter with the text messaging feature of SmartLine.

Update the SmartLine app

Before troubleshooting your issue, be sure to get the latest version of the SmartLine app. Your issue may have been already been fixed in a recent update.

Issues receiving texts

Re-Link your smartphone.

You should make sure that your phone is correctly linked to your SmartLine service.

 1. On the smartphone you would like to use, log out of the SmartLine app.
 2. Log back into SmartLine.
 3. Verify your mobile number, then tap Confirm.
 4. You can continue through the following tour or just tap Skip to return to your message history.

Check your Do Not Disturb settings.

If Do Not Disturb is on, you will not receive any calls.

 1. In the SmartLine app, go to Settings.
 2. Set Do Not Disturb to the off position.

Remove your SmartLine number from your phone's blocked list

Your phone may be set to block all texts from your SmartLine number. You will remove your SmartLine number from the blocked numbers list to receive texts. The instruction below will show you how to unblock numbers from your phone's native Phone and Settings apps and not SmartLine app.

iPhone

 1. Launch the Settings app of your phone.
 2. Go to Phone > Call Blocking & Identification.
 3. Tap Edit.
 4. Press the red button next to the number you want to unblock.
 5. Tap Unblock to remove the number from the list.

Android

The directions below may vary slightly based on your device and your version of the Android software.

 1. Launch the Phone app.
 2. Tap the menu button (three vertical dots).
 3. Select Settings > Blocked Numbers.
 4. Press the X button next to the number you want to unblock.
 5. Tap Unblock to remove the number from the list.

Check to see if you have cell service

SmartLine uses your cell service to send texts. Please contact your cell provider if you are not getting a cellular signal.

Your SmartLine service has expired

 • If you purchased your service from GoDaddy.com, login to your account and click Options next to SmartLine to see your renewal options.
 • If you purchased your service through an app store, you will need to renew your subscription through the app store. see View or Cancel my in-app purchase for more information.
 • If your not sure where you purchased SmartLine, please see Verify which store is billing me to learn how to tell the difference between an app store purchase and GoDaddy.com purchase.

Issues with sending texts

Can't send photos

If you have a toll free number, you will not be able send any photo or video messages. If you have a local number, the issue may be related to another issue listed below.

Your cell phone number is listed on your SmartLine blocked List

 1. In the SmartLine app, go to Settings > Block Numbers.
  • On iPhone, swipe left to reveal the Unblock button.
  • On Android, tap the x button.
 2. Tap Unblock to remove the number fromt the list.

Your SmartLine service has expired

 • If you purchased your service from GoDaddy.com, login to your account and click Options next to SmartLine to see your renewal options.
 • If you purchased your service through an app store, you will need to renew your subscription through the app store. see View or Cancel my in-app purchase for more information.
 • If your not sure where you purchased SmartLine, please see Verify which store is billing me to learn how to tell the difference between an app store purchase and GoDaddy.com purchase.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ