ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Troubleshoot: Two-step verification

If you're using two-step verification (2SV) and aren't receiving the codes, or you're getting an error message, look in this list for solutions.

Situation Solution
I'm just not receiving the codes on my smartphone Make sure your carrier isn't blocking +1 (480) 360-5516.
I got an error message that says, "To protect your account, we locked this verification method for 24 hours due to too many code requests." We lock a 2SV method when someone asks us to "resend code" too many times. Wait 24 hours and try again, or see Cancel two-step verification and follow the steps under I don't have access to that device.
I'm using a phone number based in India and I'm not getting the codes Our text message provider Twilio might have problems reaching you.
I don't have the device I set up for 2SV (lost phone, changed my number, etc.) See Cancel two-step verification and follow the steps under I don't have access to that device.
My 2SV doesn't work and I want to cancel 2SV, but I can't cancel it without using 2SV to log in! See Cancel two-step verification and follow the steps under I don't have access to that device.

If you set up a backup 2SV method

If you set up a backup 2SV method, select No code? to choose your backup method from the list.
select no code

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ