อีเมลเวิร์คสเปซ วิธีใช้

การแก้ไขปัญหากับ Apple Mail

หากคุณกำลังประสบปัญหาในการรับหรือส่งอีเมลเวิร์คสเปซของคุณโดยใช้ Apple Mail on Mac ให้ดูขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ได้ที่ด้านล่าง

หากคุณจำเป็นต้องเข้าใช้งานบัญชีอีเมลของคุณในทันที ให้เข้าสู่ระบบผ่านเว็บเมลของเวิร์คสเปซ หากคุณไม่สามารถเข้าใช้งานอีเมลของคุณในเว็บเมลของเวิร์คสเปซได้ บัญชีอีเมลของคุณอาจเป็นแบบเข้าใช้งานได้โดยไคลเอนต์อีเมลเท่านั้น

ปัญหาทั่วไปลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้...
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
 1. ไปที่ email.secureserver.net แล้วเข้าสู่ระบบด้วยที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่คุณใช้ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ
 2. หากไม่สำเร็จ ให้ตรวจสอบที่อยู่อีเมลของคุณกับผู้ดูแลระบบบัญชีของคุณอีกครั้ง แล้วลองใหม่
 3. หากยังคงไม่สำเร็จ ให้รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
 4. อัพเดตการตั้งค่าบัญชีของคุณใน Apple Mail
การใช้การตั้งค่า POP หรือ IMAP ที่ไม่ถูกต้อง
 1. ไปที่ “ศูนย์การตั้งค่าอีเมลของคุณ” แล้วค้นหา “การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมล
 2. หากคุณเห็นเฉพาะ “เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP3)” คุณต้องใช้ POP ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ หากคุณเห็นเฉพาะ “เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP)” คุณต้องใช้ IMAP ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ
 3. หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชี ให้ตั้งค่าบัญชีใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น โดยใช้การตั้งค่า IMAP หรือ POP ที่ถูกต้อง
การใช้ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ถูกต้อง
 1. ไปที่ “ศูนย์การตั้งค่าอีเมลของคุณ” แล้วค้นหา “การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมล” เพื่อขอรับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องของคุณ
 2. ให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้อง โดยใช้การตั้งค่า POP หรือ IMAP ที่ถูกต้อง
 3. ตรวจสอบและอัพเดตการตั้งค่าบัญชีของคุณใน Apple Mail
พอร์ตถูกบล็อก
 1. ไปที่ “ศูนย์การตั้งค่าอีเมลของคุณ” แล้วค้นหา “การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมล” เพื่อขอรับตัวเลือกพอร์ตของคุณ
 2. หากพอร์ตดังกล่าวเป็นสีดำ ไม่จำเป็นต้องเลือก SSL หากพอร์ตดังกล่าวเป็นสีส้ม คุณจำเป็นต้องเลือก SSL ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ
 3. อัพเดตการตั้งค่าบัญชีของคุณใน Apple Mail โดยใช้พอร์ตอื่น
ไม่ใช้การตรวจสอบความถูกต้องด้วยรหัสผ่านApple Mail อาจระบุว่าไม่บังคับการป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าและขาออกของคุณ แต่จำเป็นต้องมีในการตั้งค่าอีเมลเวิร์คสเปซ

อัพเดตการตั้งค่า Apple Mail ของคุณ ให้แน่ใจว่า:
 • มีการตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องเป็นรหัสผ่าน
 • ชื่อผู้ใช้เป็นที่อยู่อีเมลของคุณ
 • ใส่รหัสผ่านที่ถูกต้องแล้ว
คุณไม่สามารถรับเมลได้

คุณจะเห็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้
เซิร์ฟเวอร์เมล [server address] ไม่ตอบสนอง
เกิดปัญหากับการตั้งค่าพอร์ตหรือเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าของคุณ

ดู “การใช้การตั้งค่า POP หรือ IMAP ที่ไม่ถูกต้อง”, “การใช้ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ถูกต้อง” และ “พอร์ตถูกบล็อก” ข้างต้น
คุณรับเมลได้ แต่ไม่สามารถส่งเมลได้

คุณจะเห็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้
ไม่สามารถส่งข้อความโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวได้ [server address]
เซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธที่อยู่ของผู้ส่ง [your email address]
เกิดปัญหากับการตั้งค่าพอร์ตหรือเซิร์ฟเวอร์ขาออกของคุณ

ลองแก้ไขด้วยขั้นตอนเหล่านี้
เมลจะหยุดทำงานในทันทีหลังจากการอัพเกรดเวอร์ชัน OS ของ Mac ของคุณ
 1. ใน Apple Mail ให้เลือกกล่องจดหมายที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่างกล่องขาเข้า
 2. คลิกที่เฟือง แล้วเลือก “แก้ไข “[your email address]
 3. คลิก ขั้นสูง
 4. ดูที่ตัวเลือก “ตรวจหาและคงการตั้งค่าบัญชีไว้โดยอัตโนมัติ
  1. หากไม่ได้เลือก ให้คลิกเพื่อเลือก จากนั้นให้ออก แล้วเรียกใช้งาน Apple Mail อีกครั้ง
  2. หากเลือกแล้ว ให้คลิกเพื่อยกเลิกการเลือก จากนั้นให้ออก แล้วเรียกใช้งาน Apple Mail อีกครั้ง ทำขั้นตอนที่ 1 - 3 ซ้ำ คลิกตัวเลือกเดียวกันเพื่อเลือกอีกครั้ง ออก แล้วเรียกใช้งาน Apple Mail อีกครั้ง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้

หมายเหตุ: เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ เราจะมอบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์บางรายการของบริษัทภายนอก แต่เราจะไม่รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายนอกโดยตรง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานหรือความเสถียรของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง รับรอง หรือเข้าร่วมสนับสนุน Apple หรือผลิตภัณฑ์ของ Apple