ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy วิธีใช้

การแก้ไขปัญหาการนำเข้ารายชื่อติดต่อ

ก่อนอื่น หากคุณประสบปัญหาในการนำรายชื่อติดต่อเข้าในส่วนผู้สมัครใช้งานของคุณ อย่าได้ตกใจไป! เราสัญญาว่าทุกอย่างจะเป็นปกติ มีเหตุผลทั่วไปที่การอัพโหลดของคุณไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ โดยเราจะอธิบายโดยละเอียดที่นี่

 1. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ไฟล์ของคุณต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้
  • .csv
  • .txt
  • .xls หรือ .xlsx
  • .vcf (vCard)
  หากไฟล์ของคุณเป็นรูปแบบอื่น โปรดบันทึกไฟล์ของคุณใหม่เป็นหนึ่งในรูปแบบดังกล่าว แล้วลองอีกครั้ง การบันทึกสเปรดชีตของคุณเป็น CSV เป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาด้านรูปแบบของไฟล์
 2. ให้แน่ใจว่าคุณมีส่วนหัวในไฟล์ของคุณ แถวแรกของสเปรดชีต หรือบรรทัดแรกของข้อความของคุณ “ต้อง” มีแถวส่วนหัว ตัวอย่างเช่น บรรทัดหรือแถวแรกสุดของเราควรมีลักษณะดังนี้
  ตัวอย่างเลย์เอาต์สำหรับสเปรดชีตที่ต้องการนำเข้ารายชื่อติดต่อ

  หรือนี่:

  อีเมล ชื่อ บริษัท
  molly@barkandwine.com, Molly Malloy, Molly's Bark and Wine

  หรือที่คล้ายกันนี้:

  อีเมล ชื่อ นามสกุล บริษัท
  molly@barkandwine.com, Molly, Malloy, Molly's Bark and Wine
 3. หากใช้ไฟล์ CSV หรือ TXT ระยะห่างของส่วนหัวต้องตรงกับระยะห่างของข้อมูล หากคุณใช้ระยะห่างแบบแท็บเดียวระหว่างข้อมูลของคุณ ควรจะมีระยะห่างแบบแท็บเดียวระหว่างส่วนหัวด้วย และเช่นเดียวกัน หากคุณไม่มีระยะห่างระหว่างรายการส่วนหัวของคุณ ก็ไม่ควรจะมีระยะห่างระหว่างรายการข้อมูลของคุณด้วย
 4. ให้แน่ใจว่าส่วนหัวของคุณมีการตั้งชื่ออย่างเหมาะสม คุณมีอิสระเป็นอย่างมากในการเลือกชื่อมาใส่ในแถวส่วนหัว เนื่องจาก GoDaddy Email Marketing สามารถสื่อความหมายตามที่คุณตั้งใจได้เป็นอย่างดี แต่หากคุณกำลังประสบปัญหาในการนำเข้า ให้เปลี่ยนส่วนหัวคอลัมน์ของคุณให้ตรงกับรายการต่อไปนี้ แล้วลองใหม่อีกครั้ง:
  • อีเมล
  • ชื่อ
  • ชื่อ
  • นามสกุล
 5. ส่วนหัวของคุณควรเป็นคำมูลทั้งหมด หากคุณกำลังประสบปัญหาในการนำเข้ารายชื่อติดต่อของคุณ หากจำเป็น ให้ใช้เครื่องหมายขีดล่างระหว่างคำ แต่หลีกเลี่ยงการเว้นวรรคในส่วนหัวของคุณ
 6. ห้ามใช้ตัวอักษรแปลกๆ ในส่วนหัวของคุณ ห้ามใช้เครื่องหมายทับ, ขีดคั่น, Hash ฯลฯ
 7. ค้นหาตัวอักษรแปลกๆ ในอีเมล หรือที่อยู่อีเมลที่มีรูปแบบไม่ถูกต้อง เช่น ---@---.---
  อีเมลที่มีรูปแบบไม่ถูกต้องจากการใช้ @ และเครื่องหมายจุดจะไม่มีการนำเข้าในผู้สมัครใช้งานของคุณ
 8. สแกนหาการตีกลับอย่างแรงหรือแถวเปล่าในไฟล์ของคุณ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาและการนำเข้าเพียงบางส่วนได้ หากมี
 9. สุดท้ายคือการทำให้แน่ใจว่ามีการอัพโหลดไฟล์ของคุณครบถ้วนแล้ว! คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการนำเข้าของคุณได้ โดยใช้ปุ่ม “ประวัติการนำเข้า” ในส่วนผู้สมัครใช้งานของคุณ เลื่อนหน้าลงไปที่ด้านล่างซ่ายของรายการของคุณ คุณจะพบปุ่ม “ประวัติการนำเข้า” ด้านล่างรายการผู้สมัครใช้งานของคุณทั้งหมด หากอัพโหลดไฟล์เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้ว จะมีจุดสีเขียวปรากฏขึ้นพร้อมกับ “สำเร็จแล้ว” หากจุดดังกล่าวเป็นสีเทา และระบุเป็น “กำลังประมวลผล” ให้ใช้เวลาเล็กน้อยเพื่อทำให้เสร็จสิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม