ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Troubleshooting FileZilla FTP Connections

If you have problems establishing an FTP connection to your hosting account using FileZilla, check out the information below to help you resolve your FTP problem.

Note: Need FTP help from a GoDaddy Guide? On our Contact Us page, click Chat Now for guidance 24/7.

Incorrect Password

If you do not enter the correct password for your hosting account, FileZilla produces the following error:

Command: PASS **********
Response: 530 Login authentication failed
Error: Critical Error
Error: Could not connect to server

To correct this issue, reset the password for your cPanel or Plesk account.

Incorrect User Name

If you do not enter the correct user name, FileZilla does not produce a unique error.

However, if you're not sure of your hosting account's user name, you can find it in the control panel for your cPanel or Plesk account.

Incorrect DNS Information

Your domain name must point to your hosting account. This happens by pointing your domain name's DNS A record to your hosting account's IP address. If you don't know precisely what that means, don't worry. You can use this information to check the issue.

To Check Your Domain Name's DNS Information

  1. Find and note the IP address for your cPanel or Plesk hosting account.
  2. Check your domain name's A record, and change it if necessary. For more information, see Manage DNS records. You are looking for the A (Host) record with @ in its Host column. It should match your hosting account's IP address.

Other DNS Connectivity Issues

There might be other issues affecting your ability to connect to your hosting account using FileZilla that you can solve by using a different value as your Host in FileZilla.

Try entering the following as your Host in FileZilla, instead of your domain name (in each example, replace coolexample.com with your domain name):

  • The IP address for your cPanel or Plesk hosting account.
  • ftp.coolexample.com
  • ftp://coolexample.com
  • ftp://your IP address, for example, ftp://1.1.1.1

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

ETJA's Avatar
Export product images in Quick Shopping Cart??

1 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

Bpace1's Avatar
Transfer of Domain

4 การตอบกลับ

Last posted over 3 years ago.

IncognitoNeo's Avatar
SFTP

1 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

mf3's Avatar
Cannot connect to Godaddy website via FTP, but I can connect to other websites with same FTP.

8 การตอบกลับ

Last posted about 3 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน