ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Troubleshooting images being blocked in inboxes

Images are one of the things that make GoDaddy Email Marketing emails so special! So, we can understand the frustration of those images being blocked, or not showing up in your final email.

If you discover that your recipients are not able to see your images, first look here. It could be that they simply need to allow, or show, or download the images within their specific email program.

When you're sure that your reader is allowing images in their email program, and the images still are not showing, it could be their virus protection or spam blocking software. Check with your reader to see if they (or their company's IT department, network, etc.) are using any kind of email protection software or service. A very common solution that will cause trouble with your email images is McAfee MXLogic Email Protection.

MXLogic uses something called an HTML Shield, which will change certain HTML tags in incoming emails. The whole email is likely to get through, but images are often replaced by a 1x1 pixel transparent gif image. This is most likely why only certain recipients are experiencing missing images. But nothing is actually wrong -- the Email Protection software is doing exactly what the settings are telling it to do.

You can see the various protection level settings for MXLogic, right here:

McAfee MXLogic HTML Shield Protection settings

What Can I Do About McAfee Blocking These Images

While folks probably won't want to change their Email Protection settings, it is possible for them to add sender IP addresses to their domain level Sender Allow list. Any email sent from those listed IP addresses would override the default blocks, and display the entire content of the email.

Unfortunately, there isn't anything we can do about images being replaced by the recipient's Email Protection software. This is due to a setting on their side, alone. But if you would like to provide an IP address for your readers to add to their Sender Allow list, check out these whitelisting instructions, here.

If you or your email system administrator require any assistance on how to change these settings, please visit the MXLogic site, here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ