ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Email Marketing วิธีใช้

Troubleshooting links not working

If your links in your campaigns aren't working, here are a few things to check.

Issue Try this
Extra http
or
Typo in link
or
Missing link reference
This is the #1 reason most links aren't working. Links use the markdown formatting of [Link display text](http://linkURL.com)
  • Look at your broken link in the composer, and make sure that everything in the rounded parentheses is a complete and correct link URL, with no extra "http".
  • Copy everything in the parentheses, and paste it into a web browser, to make sure it's working.
More info on adding links to text and images.
Google Analytics problems If you have Google Analytics integrated, it will add a whole bunch of extra parameters to your links, to look something like this:

http://linkURL.com?utm_source=GoDaddy&utm_content=xxx...

Copy only the first part, up to the ?, and paste that into a browser. If it works that way, there's a problem with your Google Analytics set up.

It's very smart to give all links a quick test before you send the email to others. You can do this in the Preview screen, and by sending yourself a test email.

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

warebrosandco's Avatar
PHP Variables

1 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

FieldpupAdmin's Avatar
Framework Foundation 6 support

1 การตอบกลับ

Last posted about 2 years ago.

i9smart's Avatar
Installing Certificates On Multiple Servers

1 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

scammer68's Avatar
Website uploaded via FTP/Visual Studio 500 - Internal server error

1 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

Tomario's Avatar
How to delete a hidden image

4 การตอบกลับ

Last posted almost 3 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน