ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Troubleshooting list counts

So, you've uploaded your contacts to your Subscribers, but your list totals are still the same as before! Never fear, try these troubleshooting tricks, and you'll be up-to-date in no time.

  • Refresh your page. This often helps to jog the display to update your list counts with the most recent total.
  • Click the list. This can help to force a reset of your list display. Simply clicking the list will trigger a recount on the accurate total, and update the display.
  • Give the page a little bit more time. It's entirely possible that your import just hasn't finished processing yet, especially for larger files.

If you think something has gone wrong with your upload, check out these tips for importing contacts. You can always try importing your subscribers again, without worrying about duplicate contacts!


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ